Samverkan skola arbetsliv

Som representant för arbetslivet kan du och din arbetsplats jobba för att trygga er långsiktiga kompetensförsörjning. Morgondagens företagare, framtida medarbetare och chefer finns i skolans värld. Inom Familjen Helsingborg finns tusentals elever som vill bekanta sig med sina framtida arbetsgivare och dela med sig av sina idéer.

Samverkan mellan skola och arbetsliv fyller en viktig funktion för eleverna på skolorna i Familjen Helsingborg. Under sin skolgång får eleverna möjlighet att samla på sig kunskap om arbetslivet för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Genom möten med förebilder från näringslivet klarnar elevernas framtidsutsikter vilket gör dem mer motiverade och de får en ökad valkompetens.

Skolorna vill samverka med din arbetsplats

Skolorna är intresserade av alla former av samverkan. Det kan exempelvis röra sig om studiebesök, yrkespresentation i skolan, prao och praktik.

Har du frågor om samverkan eller vill diskutera hur din arbetsplats kan samverka? Välkommen att kontakta oss.

Om det gäller generella frågor om samverkan inom Familjen Helsingborg kan processledare Pia Zachrison kontaktas på telefon 042-10 24 92 alternativt 0768 500 475 eller via mejl pia.zachrison@helsingborg.se.

Registrera era prao- och praktikplatser

Samtliga elva kommuner i Familjen Helsingborg använder tjänsten samverka.nu för att administrera prao- och praktikplatser. Systemet underlättar hanteringen för dig som arbetsgivare och när skolorna ska matcha tillgängliga platser för eleverna.

Så här fungerar samverka.nu

  • Genom några enkla steg registrerar du din arbetsplats, en kontaktperson, information om arbetsuppgifter och arbetsplatsen samt hur många elever och i vilka perioder din arbetsplats kan ta emot eleverna. Om ni kan ta emot elever från fler än en kommun behöver ni göra separata registreringar.
  • När din arbetsplats är registrerad ser skolan vilka platser som finns att tillgå och kan matcha plats och elev.
  • Genom att använda systemet kan vi minska antalet som ringer och frågar efter en plats (vilket sparar tid i längden).
  • Skolan kan via systemet skicka ut nödvändig information till er registrerade kontaktperson.
  • Kontaktpersonen kan genom några enkla knapptryckningar fylla i riskbedömning, frånvaro och utlåtande, allt för att underlätta kommunikationen.
  • Alla parter undviker pappershantering genom att använda systemet.

Besök samverka.nu

Fick du hjälp av informationen på sidan?