Styrelse

Familjen Helsingborgs samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren från respektive kommun. Kommundirektörerna deltar också på styrelsemötena och bereder ärenden inför mötena.

På Familjen Helsingborgs intranät kan du hitta information om ledamöter, mötesdatum och läsa protokoll. Klicka här för att komma till intranätet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?