Styrelse

Familjen Helsingborgs samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren från respektive kommun. Kommundirektörerna deltar också på styrelsemötena och bereder ärenden inför mötena.

Sammanträdesdatum 2019

18 januari, kl. 09.00-13.00, Svalöv

31 januari-1 februari, internat, Ängelholm

22 mars, kl. 12.00-16.00, Perstorp

24 maj, kl. 09.00-13.00, Helsingborg

29-30 augusti, internat, Höganäs

9 oktober, kl. 09.00-13.00, Helsingborg

6 december, kl. 09.00-13.00, Åstorp

Styrelsens ledamöter

Bjuvs kommun

Anders Månsson, ks ordf

Mikael Henrysson, ks vice ordf

Båstads kommun

Johan Olsson Swanstein, ks ordf

Bo Wendt, ks vice ordf

Helsingborgs stad

Peter Danielsson, ks ordf

Jan Björklund, ks vice ordf

Höganäs kommun

Peter Schölander, ks ordf

Lennart Nilsson, ks vice ordf

Klippans kommun

Hans Bertil Sinclair, ks ordf

Åsa Edvardsson, ks vice ordf

Landskrona stad

Torkild Strandberg, ks ordf

Fatmir Azemi, ks vice ordf

Perstorps kommun

Torgny Lindau, ks ordf

Ronny Nilsson, ks vice ordf

Svalövs kommun

Teddy Nilsson, ks ordf

Jan Zielinski, ks vice ordf

Åstorps kommun

Ronny Sandberg, ks ordf

Roger Nielsen, ks vice ordf

Ängelholms kommun

Robin Holmberg, ks ordf

Lars Nyander,  ks vice ordf

Örkelljunga kommun

Christian Larsson, ks ordf

Niclas Bengtsson, ks vice ordf

Peter Danielsson, Helsingborgs stad är styrelseordförande. Ronny Sandberg, Åstorps kommun är vice ordförande. De båda utgör styrelsens presidium.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett kollektivtrafikutskott med fyra ledamöter:

  • Ronny Sandberg, Åstorps kommun, ordförande
  • Bo Wendt, Båstads kommun
  • Lars Nyander, Ängelholms kommun
  • Christian Larsson, Örkelljunga kommun
  • Ronny Nilsson, Perstorps kommun

Utskottet har ett tjänstemannanätverk bestående av 11 handläggare från medlemskommunerna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close