Styrelse

Familjen Helsingborgs samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren från respektive kommun. Kommundirektörerna deltar också på styrelsemötena och bereder ärenden inför mötena.

På Familjen Helsingborgs intranät kan du hitta information om ledamöter, mötesdatum och läsa protokoll. Klicka här för att komma till intranätet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close