Styrelse

Familjen Helsingborgs samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren från respektive kommun. Kommundirektörerna deltar också på styrelsemötena och bereder ärenden inför mötena.

Sammanträdesdatum 2022

28 januari 09.00-12.00
4 mars 09.00-12.00
8 april 09.00-12.00
3 juni 09.00-17.00
2 september 10.00-12.00
21 oktober 09.00-12.00
9 december 09.00-12.00

Styrelsens ledamöter

Bjuvs kommun Mikael Henrysson, ks ordf mikael.henrysson@bjuv.se
Bjuvs kommun, Ulrika Thulin,  ks vice ordf ulrika.thulin@bjuv.se
Båstads kommun, Johan Olsson Swanstein, ks ordf johan.swanstein.olsson@bastad.se
Båstads kommun, Bo Wendt,
ks vice ordf
bo.wendt@bastad.se
Helsingborgs stad, Peter Danielsson, ks ordf peter.danielsson@helsingborg.se
Helsingborgs stad, Jan Björklund, ks vice ordf jan.bjorklund@helsingborg.se
Höganäs kommun, Peter Schölander, ks ordf peter.scholander@hoganas.se
Höganäs kommun, Lennart Nilsson, ks vice ordf lennart.nilsson@hoganas.se
Klippans kommun, Hans Bertil Sinclair, ks ordf hansbertil.sinclair@klippanmoderaterna.se
Klippans kommun, Åsa Edvardsson, ks vice ordf asa.edvardsson@klippan.se
Landskrona stad, Torkild Strandberg, ks ordf torkild.strandberg@landskrona.se
Landskrona stad, Fatmir Azemi,
ks vice ordf
fatmir.azemi@landskrona.se
Perstorps kommun, Torgny Lindau, ks ordf torgny.lindau@perstorp.se
Perstorps kommun, Ronny Nilsson, ks vice ordf ronny.nilsson@perstorp.se
Svalövs kommun, Teddy Nilsson, ks ordf teddy.nilsson@svalov.se
Svalövs kommun, Jan Zielinski,
ks vice ordf
jan.zielinski@svalov.se
Åstorps kommun, Ronny Sandberg, ks ordf ronny.sandberg@astorp.se
Åstorps kommun, Roger Nielsen, ks vice ordf roger.nielsen@astorp.se
Ängelholms kommun, Robin Holmberg, ks ordf robin.holmberg@engelholm.se
Ängelholms kommun, Lars Nyander, ks vice ordf lars.nyander@engelholm.se
Örkelljunga kommun, Christian Larsson, ks ordf christian.larsson@orkelljunga.se
Örkelljunga kommun, Niclas Bengtsson, ks vice ordf niclas.bengtsson@orkelljunga.se

Peter Danielsson, Helsingborgs stad är styrelseordförande. Ronny Sandberg, Åstorps kommun är vice ordförande. De båda utgör styrelsens presidium.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett kollektivtrafikutskott med fyra ledamöter:

  • Ronny Sandberg, Åstorps kommun, ordförande
  • Bo Wendt, Båstads kommun
  • Lars Nyander, Ängelholms kommun
  • Christian Larsson, Örkelljunga kommun
  • Ronny Nilsson, Perstorps kommun

Utskottet har ett tjänstemannanätverk bestående av 11 handläggare från medlemskommunerna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close