Kommundirektörsgrupp

Kommundirektörerna inom Familjen Helsingborg är beredningsgrupp inför styrelsens sammanträden. Kommundirektörsgruppen sammanträder cirka tio gånger per år och tar då hand om styrelsens beslut samt bereder nya ärenden.

Du hittar information om gruppdeltagare, mötesdatum och protokoll på Familjen Helsingborgs intranät. Klicka här för att komma till intranätet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?