Sekretariat

Sekretariatet Familjen Helsingborg ansvarar för intern service genom att koordinera och administrera styrelsens, kommundirektörsgruppens, nätverkens samt de olika samverkansprojektens arbete.

Kontakta gärna vårt sekretariat om du har frågor angående intern service eller vill höra mer om pågående arbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?