Rekrytera via Yrkeshögskolan

Rekrytera och kompetensutveckla din personal via Yrkeshögskolan

Har ditt företag svårt att rekrytera kvalificerad yrkeskompetens? Har ni behov av att kompetensutveckla befintlig personal?

Yrkeshögskolan spelar en mycket viktig roll för både den regionala och nationella kompetensförsörjningen inom yrken på eftergymnasial nivå. Alla Yrkeshögskoleutbildningar genomförs på direkt uppdrag av arbetslivet där arbetsgivarna är aktiva både i planeringen och genomförandet av utbildningen. Utbildningarna varvar teori och praktik genom att de studerande genomför flera av kurserna ute hos arbetsgivarna genom Lärande i arbete (LIA). Yrkeshögskolan är mycket framgångsrik i att snabbt få ut sina studerande i jobb och har blivit en viktig del i lösningen för strategisk kompetensförsörjning.

Olika former av YH-utbildning

Inom Yrkeshögskolan finns olika utbildningsalternativ och upplägg.

Längre program och utbildningar

Syftet med Yrkeshögskolans längre program och utbildningar är primärt att lära sig en yrkesroll. Yrkeshögskoleprogrammen är som är minst 100 YH-poäng (motsvarande ett halvårs heltidsstudier) och som mest 400 YH-poäng (motsvarar två års heltidsstudier). Programmen består av flera kurser och innehåller praktik – Lärande i arbete (LIA).

De finns ett enormt stort och varierat utbud av längre program och utbildningar inom Yrkeshögskolan. De fem största utbildningsområdena är Ekonomi, administration och försäljning, Data/IT, Teknik och tillverkning, Bygg, anläggning och fastighet och Hälso- och sjukvård och socialt arbete. Ta del av befintligt nationellt utbud av YH-utbildningar här.

Längre program och utbildningar i Familjen Helsingborg

Det finns för närvarande 19 Yrkeshögskolor i Familjen Helsingborg som erbjuder ett brett och varierat utbud av Yrkeshögskoleprogram- och utbildningar. Det finns över 40 olika längre program och utbildningar som företag inom en rad olika branscher kan rekrytera kvalificerad yrkeskompetens ifrån. Utbildningarna spänner bl.a. ifrån trädgårdsmästare, lokförare, drönaroperatör, redovisningsekonom till IT-säkerhetsspecialist. Längst ner på sidan hittar du en lista på samtliga utbildningar i Familjen Helsingborg. 

Korta YH-kurser

Korta YH-kurser riktar sig till befintlig personal som vill specialisera sig eller höja kompetensen inom ett visst område. Kurserna är helt kostnadsfria och går på distans och deltid för att möjliggöra en kombination av studier och arbete. Kurserna motsvarar som mest upp till 99 YH-poäng (motsvarande ett halvårs heltidsstudier) och leder inte till en examen utan passar individer som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. Ta del av befintligt utbud av korta YH-kurser här.

Uppdragsutbildningar

Företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan köpa hela eller delar av en Yrkeshögskoleutbildning som en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningar kan anordnas med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll, så länge de motsvarar ordinarie kursplaner.

I listan nedan finns aktuella uppdragsutbildningar som du kan köpa redan nu.
· Data/IT
· Ekonomi, administration och försäljning
· Hotell, restaurang och turism
· Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
· Kultur, media och design
· Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske
· Pedagogik och undervisning
· Samhällsbyggnad och byggteknik
· Säkerhetstjänster
· Teknik och tillverkning
· Transporttjänster

Om det inte finns någon uppdragsutbildning som passar dina behov så kan du alltid söka fritt inom hela Yrkeshögskolans utbud. Kontakta då ansvarig utbildningsanordnare och fråga om möjligheterna att köpa utbildningen eller kursen som uppdragsutbildning.

För att läsa mer om uppdragsutbildningar klicka här

Kompetenskartläggning

Vi elva kommuner i nordvästra Skåne är nyfikna på hur ditt företag ser på kompetensförsörjningsfrågan. Vad är bra och vad kan bli bättre i vår region? Hur tror du det ser ut på kort sikt respektive lång sikt samt vilka nya roller tror du kan finnas i framtiden inom din bransch? Vill du hjälpa oss att bättre förstå vilka kompetenser ditt företag behöver kan du besvara en enklare enkät genom att klicka här. Dina åsikter och reflektioner är viktiga för oss så vi kan stödja matchningen mellan era kompetensbehov och utbildningar som etableras i regionen.

Branschdialoger och matchning

Varje vår genomför YH-acceleratorn en serie branschdialoger där vi kopplar ihop företag inom en och samma bransch som har liknande rekryteringsbehov av kvalificerad yrkeskompetens. I branschdialogen matchats företagen mot en eller flera utbildningsanordnare från Yrkeshögskolan som får i uppdrag att omsätta företagens kompetensbehov till en kortare eller längre Yrkeshögeskoleutbildning.

YH-acceleratorn fokuserar framförallt på att genomföra branschdialoger för tillväxtbranscher inom Familjen Helsingborg där befintligt utbud av Yrkeshögskoleutbildningar är för lågt eller obefintligt i förhållande till företagens efterfrågan. Prioriterade branscher vi samarbetar med just nu är Tillverkande industri, Logistik, Energibranschen, Besöksnäringen, Tech/IT och Vård-och omsorg.

Kontakt

Vill du bidra i kommande branschdialoger? För mer information om hur YH-acceleratorn kan stötta ditt företag kontakta yhaccelerator@familjenhelsingborg.se

Yrkeshögskolor i Familjen Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?