Utbildningsanordnare

YH Collection 

YH-anordnarna inom Familjen Helsingborg driver ett eget kunskapsnätverk som heter YH Collection. Syftet med nätverket är att byta kunskaper och erfarenheter och gemensamt hjälpas åt att marknadsföra samtliga YH-utbildningar inom Familjen Helsingborg. 

YH Collection genomför varje år ett gemensamt YH-släpp där YH-anordnarna tillsammans bjuder in Studie-och yrkesvägledare för att marknadsföra befintligt utbildningsutbud. Ta del av 2023 års YH-släpp här. Nästa YH-släpp kommer att ske i februari 2024. 

Vi som är med i YH-Collection är:

Kickoff för YH-ansökningar 

Varje år hålls en kickoff fylld av inspiration och trender framåt på arbetsmarknaden, allt för att inventera vilka YH-utbildningar som kan vara intressanta för nordvästra Skåne i kommande ansökningsomgång. Vill du bli inbjuden till nästa kickoff? Maila yhaccelerator@familjenhelsingborg.se

Ta del av skånska branschers kompetensbehov av YH på 3-5 års sikt här.


Tips till dig som YH-anordnare i Skåne

YhiS (Yrkeshögskoleanordnare i Skåne) är en regional, ideell förening för anordnare och utvecklare samt andra intressenter av yrkes-högskoleutbildningar i Skåne. Deras uppdrag är att främja yrkeshögskolans utveckling i regionen. För mer information: https://yhis.nu/

YH Kompetens Skåne är ett samarbete mellan Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Region Skåne. YH Kompetens Skåne ska arbeta för att Skånes kompetensförsörjning förbättras genom yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att sprida kunskap om yrkeshögskolan till arbetsgivare och potentiella studerande för att näringslivet ska få den kompetensförsörjning som de behöver för sin tillväxt. För mer information: https://yhkompetens.nu/

Fick du hjälp av informationen på sidan?