YH-acceleratorn

YH-acceleratorn Familjen Helsingborg är ett  samverkansuppdrag som drivs på initiativ av 11 kommuner i nordvästra Skåne. Uppdraget är att öka antalet Yrkeshögskoleutbildningar för att kunna erbjuda det regionala näringslivet en mer effektiv kompetensförsörjning. Projektet är finansierat av Familjen Helsingborg och Region Skåne och projektägare är Näringslivs-och destinationsutveckling (NoD) i Helsingborgs stad.

Företag, utbildningsanordnare och invånare är de grupper som har störst nytta av YH-acceleratorn. Företagen får tillgång till en effektiv form av kompetensförsörjning och YH-anordnare får stöd i att hitta förankrade kompetensbehov och företag som vill samverka kring utbildningsinsatser. För invånaren kommer det att finnas ett större utbud av YH-utbildningar att ta del av inom Familjen Helsingborg.

Klicka här för att titta på vår korta film (3 min) om YH-acceleratorn Familjen Helsingborg: YH-acceleratorn Familjen Helsingborg – YouTube

Vill du ha mer information om YH-acceleratorn? Kontakta ansvarig projektledare Jessica Skantze på jessica.skantze@helsingborg.se 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close