YH-acceleratorn

YH-acceleratorn Familjen Helsingborg är en samverkan mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne. Uppdraget är att öka antalet Yrkeshögskoleutbildningar för att kunna erbjuda det regionala näringslivet en mer effektiv kompetensförsörjning. .

Företag, utbildningsanordnare och invånare är de grupper som har störst nytta av YH-acceleratorn. Företagen får tillgång till en effektiv form av kompetensförsörjning och YH-anordnare får stöd i att hitta förankrade kompetensbehov och företag som vill samverka kring utbildningsinsatser. För invånaren kommer det att finnas ett större utbud av YH-utbildningar att ta del av inom Familjen Helsingborg.

Klicka här för att titta på vår korta film (3 min) om YH-acceleratorn Familjen Helsingborg: YH-acceleratorn Familjen Helsingborg – YouTube

Vill du ha mer information om YH-acceleratorn? Kontakta Familjen Helsingborg, yhaccelerator@familjenhelsingborg.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?