WorkWalk

I Familjen Helsingborg vill vi kraftsamla arbetet för att sänka arbetslösheten och skapa bättre möjligheter för företagens kompetensförsörjning. Idag finns det många yrken som har brist på arbetskraft.  Vi vill också att alla elever som går i grundskolan ska få bättre kunskap om vilka yrken och branscher som finns. Med Industrinatten och Hej Framtid-projektet i Malmö som förebilder har vi skapat WorkWalk som syftar till att öka intresset för yrkesutbildningar och att visa upp den bredd av företag som finns i vår region. Nu är planeringen inför årets WorkWalk i full gång som går av stapeln den 13 oktober.

Inför WorkWalk söker vi er företag som är i behov av arbetskraft och vill inspirera elever och arbetssökande att välja er bransch i framtiden.

Målgruppen för företagsbesöken är:

  • Elever i årskurs 8
  • Elever på introduktionsprogrammen
  • Arbetssökande

Syfte

Syftet är att elever i årskurs åtta, elever på introduktionsprogrammen och arbetssökande ska göra företagsbesök hos olika branscher.  Ni som företag får en chans att attrahera och inspirera besökarna och visa vilka framtida möjligheter det finns inom just deras bransch. Genom WorkWalk vill vi ge eleverna och de arbetssökande en bättre valkompetens för att i framtiden kunna göra väl underbyggda val när det gäller gymnasie- och yrkesval.

Syftet är också att öka elever och arbetssökandes valmöjligheter och säkra en långsiktig kompetensförsörjning för er företag som verkar i Familjen Helsingborg.

Besökarna åker runt och gör en WorkWalk där de får besöka olika yrken och branscher. Under företagsbesöket kommer besökarna att få se och prova på olika aktiviteter och arbetsmoment ute på företaget.

En stor utmaning är att ungdomar inte söker sig till yrkesinriktade utbildningar i samma omfattning som förr och branscherna anses vara mer ett instegsjobb än en långsiktig yrkeskarriär. Det finns en stor utmaning för flera branscher att behålla duktiga medarbetare.

Genomförande

Ni som medverkande företag tar emot fyra grupper under dagen, två på förmiddagen och två på eftermiddagen. Varje grupp består av 10-15 elever eller arbetssökande och varje företagsbesök tar 45 min. Företagsbesöken består av två olika delar. Dels en kortare presentation om er bransch/verksamhet och vilka yrken som finns, men också en prova-på-aktivitet. Att fysiskt få göra eller testa på någonting i samband med dessa företagsbesök har visat sig vara väldigt framgångsrikt och uppskattat.

Vi tror att WorkWalk kan ge inspiration till att se fler möjligheter i framtiden, så välkommen med din anmälan om medverkande 2020!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close