WorkWalk

I Familjen Helsingborg vill vi kraftsamla arbetet för att sänka arbetslösheten och skapa bättre möjligheter för företagens kompetensförsörjning. Idag finns det många yrken som har brist på arbetskraft.  Vi vill också att alla elever som går i grundskolan ska få bättre kunskap om vilka yrken och branscher som finns. Därför genomförde vi WorkWalk för andra gången under hösten 2019. Vi håller just nu på att planera WorkWalk 2020.

Inför WorkWalk söker vi företag som är i behov av arbetskraft och vill inspirera elever och arbetssökande att välja er bransch i framtiden.

Målgruppen för företagsbesöken är:

  • Elever i årskurs 8
  • Elever i årskurs 9 + föräldrar
  • Elever på introduktionsprogrammen
  • Arbetssökande

Syfte

Syftet är att elever i årskurs åtta, nio och arbetssökande ska göra företagsbesök hos olika branscher.  Företagen får en chans att attrahera och inspirera besökarna och visa vilka framtida möjligheter det finns inom just deras bransch. Genom WorkWalk vill vi ge eleverna och de arbetssökande en bättre valkompetens för att i framtiden kunna göra väl underbyggda val när det gäller gymnasie- och yrkesval.

Syftet är också att öka elever och arbetssökandes valmöjligheter och säkra en långsiktig kompetensförsörjning för företagen som verkar i Familjen Helsingborg.

Besökarna åker runt och gör en WorkWalk där de får besöka olika yrken och branscher. Under företagsbesöket kommer besökarna att få se och prova på olika aktiviteter och arbetsmoment ute på företaget.

En stor utmaning är att ungdomar inte söker sig till yrkesinriktade utbildningar i samma omfattning som förr och branscherna anses vara mer ett instegsjobb än en långsiktig yrkeskarriär. Det finns en stor utmaning för flera branscher att behålla duktiga medarbetare.

Vi tror att WorkWalk kan ge inspiration till att se fler möjligheter i framtiden.

Succén fortsätter

Den 15 januari genomförde Helsingborg sin första WorkWalk med fokus på besöksnäringen. Både företag och elever tyckte att WorkWalk var ett roligt initiativ och därför utökade vi till fler branscher under hösten 2019.  Med Industrinatten och Hej Framtid-projektet i Malmö som förebilder har vi skapat WorkWalk som syftar till att öka intresset för yrkesutbildningar och att visa upp den bredd av företag som finns i vår region. Datum för WorkWalk 2020 kommer snart.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close