WorkWalk


I Familjen Helsingborg vill vi kraftsamla arbetet för att sänka arbetslösheten och skapa bättre möjligheter för företagens kompetensförsörjning. Många yrken har idag dessutom brist på arbetskraft. Vi vill också att alla elever som går i grundskolan ska få bättre kunskap om vilka yrken och branscher som finns. Med Industrinatten och Hej Framtid-projektet i Malmö som förebilder har vi skapat WorkWalk som syftar till att öka intresset för yrkesutbildningar och att visa upp den bredd av företag som finns i vår region. Hösten digitala WorkWalk blev mycket uppskattad och planeringen är i full gång för en uppföljning under våren. Under v.18 kommer fler filmer från olika branscher finnas tillgängliga. Håll utkik!

Målgruppen för WorkWalk är:

  • Elever i årskurs 8
  • Elever på introduktionsprogrammen
  • Arbetssökande

Syfte

Syftet är att elever i årskurs åtta, elever på introduktionsprogrammen och arbetssökande ska få göra digitala företagsbesök hos ett antal utvalda företag. Eleverna kommer att delta i ett digitalt evenemang med fokus på att lära sig mer om olika branscher och yrken. De företag som deltar i höstens digitala WorkWalk får chans att attrahera och inspirera elever och arbetssökande och visa vilka framtida möjligheter det finns inom just deras bransch. Genom WorkWalk vill vi ge eleverna och de arbetssökande en bättre valkompetens för att i framtiden kunna göra väl underbyggda val när det gäller gymnasie- och yrkesval.

Syftet är också att öka elever och arbetssökandes valmöjligheter och säkra en långsiktig kompetensförsörjning för företagen som verkar i Familjen Helsingborg.

Dagen kommer bjuda på ett spännande digitalt program där intressanta inslag från stadens olika branscher avlöser varandra. Som ett komplement till filmerna kommer det finnas diskussionsunderlag som eleverna och arbetssökande kan arbeta vidare med efter genomfört evenemang.

Webbplatsen är till för dig som pedagog i högstadiet, för dina högstadieelever samt för arbetssökande vuxna.

På webbplatsen finns bland annat filmer med olika branscher där elever berättar om yrket. Tydlig lärarhandledning med fördjupningsuppgifter kopplat till varje bransch och ämne.

Denna webbsida skall ger elever tillfälle att fördjupa sig i olika branscher och fungerar som underlag inför gymnasievalet samt som ett komplement till eventuella fysiska företagsbesök.

Vi tror att WorkWalk kan ge fler elever och arbetssökande inspiration till att se fler möjligheter i framtiden. Vill ditt företag medverka till våren? Välkommen med din anmälan.

Läs mer om digital Work Walk här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?