Samarbetsavtal och arbetsformer

I Familjen Helsingborgs samarbetsavtal är det övergripande syftet att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. Det är fokus på utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid går före delarna.

Samarbetet genomförs i tre arbetsformer

  • Våra kunskapsnätverk arbetar löpande med kvalitetsutveckling i kommunernas verksamheter och med gemensamma utvecklingsinsatser för invånare, företag och andra organisationer. Med avstamp i Familjen Helsingborgs samarbetsavtal respektive utvecklingsplan.
  • Vi har formaliserade samarbeten och verksamheter som utför tjänster till invånare och personal.
  • Med hjälp av test- och utvecklingsprojekt tar vi nya steg inom de utpekade utvecklingsområdena i Utvecklingsplanen – Livskvalitet, Företagsamhet, Infrastruktur och Inre effektivitet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?