Marknadsföring av Yrkeshögskolan

Ett spännande projekt kring hur marknadsföringen av YH kan utformas och stärkas har genomförts under 2022 i Familjen Helsingborgs regi. En traineegrupp har haft som uppdrag att ta fram en gemensam marknadsföringsstrategi för YH för Familjen Helsingborg, men detta material är lika gångbart över hela landet. Nedan når ni en presentation från mötet och en digital broschyr med en marknadsföringsstrategi. Detta är ett mycket läsvärt och användbart material.

Tre snabba tips från materialet:

  1. Använd YH:s logga i all marknadsföring
  2. Rikta marknadsföring mot personer från 16 års ålder
  3. Lyft också fördelarna med YH som utbildningform, t ex.
    – 90% är nöjda med sin YH-utbildning
    – 90% får jobb efter sin YH-utbildning
    – 93% anser att YH-utbildningen var relevant i nuvarande arbete

Familjen Helsingborgs traineeprogram avslutas nu. Har ni idéer eller frågor kring hur vi tar arbetet vidare med att öka kännedomen och attraktiviteten för YH som utbildningsform går det fint att ni vänder er till YhiS.

Marknadsföringsmaterial

Vi har samlat lite marknadsföringsmaterial längst ner på sidan som ni gärna får ladda ner och använda er av. Du vet väl också om att MYH har en kommunikationshandledning? Du finner den här: MYH:s kommunikationshandledning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?