Vinterpitchen

Har du en idé/insats som kan sätta Familjen Helsingborg på kartan och stärka regionen som besöksdestination? Då kan du pitcha din idé i Familjen Helsingborgs ’Vinterpitch’!

Information

Vi vill tillsammans med dig i besöksnäringen i nordvästra Skåne skapa framtidens destination. Vi har därför startat en fond där du kan komma med din idé och få möjlighet att realisera den, tillsammans med oss.

Pitchen kan handla om evenemang, affärs- och produktutvecklingsinsatser samt sälj- och marknadsföring.

Ansökningskriterier

 • Insatsen ska ge effekt under följande period 1 januari – 30 mars 2024.
 • Insatsen ska vara regionalt inom Familjen Helsingborg, det vill säga ge effekt i flera kommuner.
 • Insatsen ska vara varumärkesbyggande och/eller imageskapande för regionen.
 • Befintliga ’aktiviteter’ kan söka stöd för nyskapande och/eller utvecklande aktiviteter.
 • Pitchen och den planerade insatsen ska vara förankrat i den/de kommuner i vilket det ska genomföras. För att söka stöd ska eventuella tillstånd vara sökta/ bifallna.
 • Ansökande verksamhet/förening måste vara verksam i Familjen Helsingborg. Kommunal verksamhet får EJ söka.

Kriterier

 • Budget och en tydlig plan för er insats.
 • Ni bestämmer tidsplan men ni måste kunna slutrapportera senast april 2024.
 • Insatsen ska skapa turismekonomi eller på annat sätt stärka regionen och fler verksamheter än ens egna.
 • Om inventarier är med i insatsens budget behövs tydlig motivering om hur det kan generera turismekonomi och information om hur det stärker regionen ska finnas med.
 • Efter genomförd insats ska utvärdering av insatserna redovisas.
 • Insatser där det finns ett tydligt engagemang hos de som ansöker samt trolighet att kunna utföra insatsen enligt beskrivning prioriteras.

Olika typer av stöd

 • Ekonomiskt – högsta möjliga summa att söka är 30 000 kronor per pitch.
 • Marknadsföringsstöd – till exempel genom din lokala turistorganisation där inlägg i sociala medier, nyhetsbrev etc. görs för att sprida information kring er insats.
 • Familjen Helsingborg agerar stödfunktion och hjälp under insatsens gång med den kunskap och kompetens som finns internt.

Ansökningsomgångar 2023

 • 15 september – 27 oktober – beslut 30 november

Så ansöker du

Ansökningsperioden är slut.

Ansökningsprocessen

Efter du skickat in ansökan går en jury igenom ansökningarna. Du som gått vidare får en mötesinbjudan där du har möjlighet att berätta mer om projektet. Kom ihåg att din ansökan ska ha förankring i den kommun du är verksam.

Därefter tas beslut enligt datum ovan.

Har du frågor gällande din ansökan?
Kontakta turism- eller destinationsansvarig på din kommun.

Har du frågor gällande projektet kontakta Fanny Lindblad.

Fanny.Lindblad@helsingborg.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?