Destinationspitchen

Har du en idé/insats som kan sätta Familjen Helsingborg på kartan och stärka regionen som besöksdestination? Då kan du pitcha din idé i Familjen Helsingborgs ’Destinationspitch’!

Information:

Vi vill tillsammans med dig i besöksnäringen i nordvästra Skåne skapa framtidens destination. Vi har därför startat en fond där du kan komma med din idé och få möjlighet att realisera den, tillsammans med oss.

Pitchen kan handla om evenemang, affärs- och produktutvecklingsinsatser, sälj- och marknadsföring, utbildning och/eller kompetensfrågor.

Ansökningskriterier:

 • Insatsen skall vara regionalt inom Familjen Helsingborg, det vill säga ge effekt i flera kommuner.
 • Insatsen skall vara varumärkesbyggande och/eller imageskapande för regionen.
 • Befintliga ’aktiviteter’ kan söka stöd för nyskapande och/eller utvecklande aktiviteter.
 • Pitchen och den planerade insatsen skall vara förankrat i den/de kommuner i vilket det skall genomföras. För att söka stöd skall eventuella tillstånd vara sökta/vara bifallna.
 • Ansökande verksamhet/förening måste vara verksam i Familjen Helsingborg. Kommunal verksamhet får EJ söka.

Kriterier

 • Budget och en tydlig plan för er insats.
 • Personalkostnader får maximalt uppgå till 10% av ansökta medel.
 • Ni bestämmer tidsplan men ni måste kunna slutrapportera senast september 2023
 • Insatsen skall skapa turismekonomi eller på annat sätt stärka regionen och fler verksamheter än ens egna.
 • Insatser utanför högsäsong prioriteras.
 • Efter genomförd insats skall utvärdering av insatserna redovisas.
 • Insatser där ett tydligt engagemang hos de ansökande, samt trolighet att kunna utföra insatsen enligt beskrivning prioriteras.

Olika typer av stöd 

 • Ekonomiskt – högsta möjliga summa att söka är 50 000 kronor per pitch
 • Marknadsföringsstöd – t ex genom din lokala turismorganisation där inlägg i sociala medier, nyhetsbrev etc. görs för att sprida information kring er insats.
 • Familjen Helsingborg agerar stödfunktion och hjälp under insatsens gång med den kunskap och kompetens som finns internt.

Ansökningsomgångar 2023

 • 1 mars – 30 mars – beslut 17 april

Ansökningsprocessen

Efter inskickad ansökan sitter en jury ner och går igenom ansökningarna. De som gått vidare får en mötesinbjudan där vi får möjlighet att höra mer om projektet. Glöm inte att ansökan ska ha förankring i den kommun du är verksam.

Därefter tas beslut enligt datum ovan.

Har du frågor gällande din ansökan?
Kontakta Turism- eller Destinationsansvarig på din kommun.

För frågor gällande projektet kontakta Fanny Lindblad.

Fanny.Lindblad@helsingborg.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close