Regionalt Evenemangsstöd

Vill du  genomföra ett regionalt evenemang som sätter Familjen Helsingborg på kartan och stärker regionen som besöksdestination? Då kan du söka regionalt evenemangsstöd.

Kriterier:

  • Evenemanget skall vara varumärkesbyggande och/eller imageskapande för regionen.
  • Evenemanget skall vara regionalt inom Familjen Helsingborg, det vill säga ge effekt i flera kommuner.
  • Befintliga evenemang kan söka stöd för nyskapande och/eller utvecklande aktiviteter
    Evenemanget skall förankras hos den lokala turismorganisationen i den/de kommuner i vilket det skall genomföras.
  • Budget och en tydlig plan för evenemanget ska finnas.
  • Evenemanget skall skapa turismekonomi.
  • Evenemang utanför högsäsong prioriteras.
  • Efter genomfört evenemang skall utvärdering av insatserna redovisas.
  • Vår logotype ska synas i ert marknadsföringsmaterial

Olika typer av evenemangsstöd

Ekonomiskt – högsta möjliga summa att söka är 50 000 kronor per evenemang.
Marknadsföringsstöd – t ex genom Familjen Helsingborgs nyhetsbrev, sociala medier, webb och evenemangskalender

2019 var sista året som vi delade ut evenemangsstöd från Familjen Helsingborg. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?