Logistik

Med det geografiska läget och som port till Östersjön har Nordvästra Skåne ett av Sveriges bästa logistiklägen. Nästan en fjärdedel av godsmängderna och omkring hälften av det totala godsvärdet i Sveriges utrikeshandel tar sin väg in och ut via Skåne. I regionen finns väl utvecklad logistisk, som väg- och tågnät, broförbindelse till Danmark, stora hamnar, färjetrafik över Östersjön och flygplatser, bland annat Copenhaguen Airport.

Tack vare Nordvästra Skånes unika geografiska läge och goda logistik kan man nå en marknad med 20 miljoner människor inom en dag och 125 miljoner människor inom två dagar. Öresundsregionen som helhet är idag störst i Skandinavien på att hantera gods. Flera internationella verksamheter har flyttat sina nordiska centrallager till regionen. Europavägarna E4, E6, E20 tillsammans med Sveriges näst största containerhamn i Helsingborg gör att logistiknäringen är ett naturligt och viktigt utvecklingsområde för Familjen Helsingborg.

Etableringsfrågor

Vi i Familjen Helsingborg arbetar gemensamt kring etableringsfrågor för att hitta det läge som passar kunden bäst utan att behöva fastna vid kommungränser. Regionen har stora markområden på ytterst attraktiva lägen tillgängliga för etablering av logistikintensiv verksamhet.  Utanför Helsingborg precis intill en trafikplats, bara ett stenkast söder om den punkt där E4 och E6 delar sig finns ett exempel, Tostarp. Ett helt nytt industriområde med stora tillgängliga ytor för den som vill köpa mark och bygga själv eller hyra en fastighet designad av Catera efter individuella behov. Längs E6 och  E4 norrut finns ytterligare omfattande ytor med planerad industrimark.

Söder om Åstorp finns ledig mark  i direkt anslutning till ett stort industriområde. Marken håller på att detaljplanläggas. Stora markytor finns även i Örkelljunga och Klippans kommun utmed E4.

Kompetens

Detta kompletteras med en satsning på logistikutbildningar på Campus som ytterligare framhäver Familjen Helsingborg som en logistiknod i Norden och norra Europa. Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet. I universitets regi bedrivs framstående forskning och utbildning inom logistikområdet. På Campus Helsingborg finns sedan flera år en 3-årig utbildning som heter Logistics Service Management. På Lunds tekniska högskola finns också forskningsplattformen ReLog, som är ett samarbete mellan Familjen Helsingborg, Lunds Universitet Campus Helsingborg, och regionens näringsliv.

Två mycket aktiva yrkeshögskolor bedriver utbildningar inom logistik, spedition och transport inom regionen. Sammantaget bidrar detta till att det finns stor tillgång av hög kompetens och arbetskraft inom regionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?