Starta, driva och utveckla

Funderar ni på att starta, driva eller utveckla företag i Familjen Helsingborg, eller är ni kanske idag redan är befintliga företagare i regionen men vill möta nya möjligheter? Många frågor söker svar…

Här har vi samlat information som underlättar för dig som företagare. Du hittar information kring dina möjligheter för nätverk, vilka kontakter du bör skapa, möjligheterna till utbildning och vidareutbildning, finansiering oavsett om du just startat eller driver företag i vår region idag. Listan kan tyckas lång men blir en god grund i ditt företagande.

Starta företag med god vägledning

Som ny företagare finns det många frågor som söker svar och många vägar att följa. För att skapa en trygghet för ditt företagande krävs det att en god vägledning ligger till grund. Ta del av den rådgivning du kan få längs vägen, ta del av regionens olika mötesplatser och utbyt erfarenheter med andra företagare. Ju bättre arbete som är utfört under uppstarten desto lättare är arbetet framöver.

Utveckla företag i vår region

När ditt företag etablerats handlar det för dig om att stadigt driva företaget vidare eller kanske utveckla vidare. Omvärlden förändrar sig och med det också dina möjligheter. En rad tankar uppstår i processen, hur följer vi utvecklingen? Hur driver andra företagare sin verksamhet, ska vi ta oss an utlandet? Ska vi finna nya lokaler?

Besök verksamt.se, en sida skapad av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket, för att underlätta på din väg som nystartat företag eller om du är i en process att vidareutveckla.

Fick du hjälp av informationen på sidan?