Vår destinations- och affärsutvecklingsprocess

Familjen Helsingborg har sedan 2012 arbetat fram en process för destinations- och affärsutveckling i nordvästra Skåne. Processen har utvecklats och genomförs tillsammans med destinationens besöksnäring och offentliga samarbetspartners, och år 2014 genomfördes en slutgiltig testning av om den utvecklade processen fungerar i praktiken. Destinations- och affärsutvecklingsprocessen ingår från och med år 2015 i Familjen Helsingborgs ordinarie arbete.

Den nationella strategin för svensk besöksnäring säger tydligt att svensk besöksnäring ska fördubblas till år 2020. För att detta ska ske behöver Familjen Helsingborg utvecklas som destination och anpassas för internationella besökare. 75-80 procent av turisterna i regionen är idag nationella besökare och ska vi kunna växa som destination måste tillväxten ske på den internationella marknaden.

I Familjen Helsingborg genomfördes en förstudie kring regionens förutsättningar att utvecklas och vilka som var våra styrkor. Det framkom tydligt att naturen och naturupplevelser (Soft Adventure) är stora tillgångar i regionen. Det finns en mångfald av småskaligt utbud där det finns underlag för utveckling av fyrtorn och magneter som kan utgöra den drivande kraften att locka hit internationella besökare. Småskaligheten konstaterades också kunna ge ett personligt, och en genuin och äkta upplevelse för besökare.

Mångfalden gör även att Familjen Helsingborg kan utvecklas till en destination med ett stort och flexibelt utbud av upplevelser som går att matcha mot flera olika målgrupper, och segment av kunder. Utöver temat natur och naturupplevelser ser Familjen Helsingborg även stor potential i sitt rika utbud av mat, kultur och historia, vilket med fördel kan kombineras med natur och naturupplevelser i regionen.

Syfte, mål och önskat resultat

Syftet med Familjen Helsingborgs arbete var att ta fram en arbetsmetod och process som utvecklar en sammanhållen destination riktar sig mot den internationella marknaden. Målet är ett nära samarbete mellan besöksnäring och Familjen Helsingborgs kommuner som genererar en gemensam målbild och en gemensam röst ut på den internationella marknaden.

Önskat resultat är att Familjen Helsingborg får:

  • Ett anpassat utbud för den internationella marknaden.
  • En tydlig genomslagskraft i mediebruset.
  • Och att de internationella besökarna i regionen ökar till antalet individer och övernattningar.

Modell och process

Med förstudien som grund arbetade Familjen Helsingborg tillsammans med näringen och olika samarbetspartners, både i offentlig och privat sektor, med att ta fram en hållbar metod och process för destinations- och affärsutveckling för anpassning av destinationen för den internationella marknaden. I länken till höger kan du läsa en sammanfattad beskrivning av modellen och hur processen genomförs.

Handbok i destinations- och affärsutveckling

Under utvecklingsprocessen har även en handbok för besöksnäringen tagits fram: Att arbeta med internationella marknader – en handbok för besöksnäringen. Detta är ett kompendium som ska vägleda besöksnäringens aktörer såväl som att ligga till grund för innehållet i Familjen Helsingborgs årliga utbildningsprogram.

Genomförda processer

Fick du hjälp av informationen på sidan?