Söka bygglov

Här har vi samlat information om att söka bygglov. Fyll i de steg du vill visa i guiden. Klicka sedan på nästa.

1 Söka bygglov

2 Detta behöver du veta

Anmälan och ansökan

Ska du bygga till, bygga nytt eller förändra användningen av en byggnad? Din ansökan ska göras skriftligen och innehålla ritningar, beskrivningar samt en situationsplan.

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden/ändringen är och hur komplicerad åtgärden är.

Ansökan till din kommun hittar du här.

Bjuvs kommun

Båstads kommun

Helsingborgs stad

Höganäs kommun

Klippans kommun

Landskrona stad

Perstorps Kommun

Svalövs kommun

Åstorps kommun

Ängelholms kommun

Örkelljunga kommun

Handläggning

När du skickat in din ansökan om bygglov har handläggarna max 10 veckor på sig att delge dig ett beslut om bygglov alternativt ett avslag. Handläggningstiden kan dock förlängas med ytterligare 10 veckor, då vid specifika omständigheter, exempelvis som att en utredning krävs eller för att icke fullständiga uppgifter skickats in.

Du som sökande kommer få information inom de första 10 veckorna om det skulle vara så att handläggningen kräver ytterligare 10 veckor. När en komplett ansökan kommit in så informerar kommunen dig om detta.

Du som sökande kommer få betala en avgift till kommunen för handläggningen.

 

Kungörelse

När kommunen tagit sitt beslut får du som sökande och de personer som haft invändningar besked om vilket beslut som tagits. Kommunens beslut måste också förmedlas i post- och inrikestidningar.

De personer som meddelas beslutet har sedan 3 veckor på sig att överklaga kommunens beslut. De personer som inte meddelats beslutet direkt utan får informationen via tidningar kan överklaga beslutet inom 4 veckor från kungörelsen i post- och inrikestidningarna.

Att ett beslut vunnit laga kraft betyder sedan att beslutet inte kan överklagas.

Kontrollansvarig

När du bygger om måste det i de flesta fall finnas en kontrollansvarig, KA.  Det är byggets byggherre som väljer vem som ska utnämnas till kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige har som uppgift att tillsammans med dig som sökande ta fram en grund till en kontrollplan och därefter se till så att kontrollplanen följs.

Den som är kontrollansvarig ska även vara en del av det tekniska samrådet, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplats besök. Mer informatio om detta finner du i kommande steg.

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov i din hand sammankallar byggnadsnämnden till ett tekniskt samråd. (För er som varit denna process förr så är detta det samma som byggsamrådet)

I ett tekniskt samråd diskuteras det kring planeringen och organisationen kring bygget samt förslaget till kontrollplanen. Kontrollplanen ska presentera vilka kontroller som ska göra av bygget och vem det är som ska utföra dessa.

 

Startbesked

När det tekniska samrådet avslutas och kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked.

Startbeskedet innebär att du nu får lov att börja ditt bygge. Viktigt är att du inte börjar med din byggnation innan startbeskedet anlänt. Om du skulle ha påbörjat bygget innan kan du bli betalningsskyldig.

 

Kommunens arbetsplatsbesök

Efter att ditt bygge varit igång en tid ska kommunen komma ut och besöka din byggarbetsplats. Kommunen måste göra minst ett sådant besök under tiden. Vid besöket tittar man på kontrollplanen och hur det arbetet följs.

Hur många gånger ett besök ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet.

Slutsamråd

När alla krav på dina åtgärder uppfyllts och lovet, kontrollplanen, startbeskedet och möjliga kompletterande villkor också uppfyllts så avslutas ärendet och ditt slutbesked utfärdas.

När du fått slutbeskedet i din hand får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Om du flyttat in i byggnaden innan du fått ditt slutbesked kan du får betala en avgift för att du just använt byggnaden.

Slutbesked

Slutbeskedet kommer till er då bygget anses vara avslutat, vilket betyder att alla ev. krav på åtgärder och villkor på kompletteringar är uppfyllda. Nu får bygget tas i bruk och med det börja användas.

Notera att du inte får flytta in i byggnaden innan du fått ditt slutbesked i din hand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close