Söka serveringstillstånd

Här har vi samlat information om att söka serveringstillstånd. Fyll i de steg du vill visa i guiden. Klicka sedan på nästa.

1 Söka serveringstillstånd

2 Detta behöver du veta

Allmänt om serveringstillstånd

Om du ska servera vin, öl och spritdrycker krävs ett serveringstillstånd. Om du ska servera dryckerna exempelvis på en restaurang benämns det som servering. I annat fall så kallas det försäljning då det utgår en ”ersättning”.

Det finns olika former av serveringstillstånd, dels kan det gälla servering till allmänhet, i förening, företag eller annat slutet sällskap. Servering under årets samtliga månader, alternatiivt årligen under en specifik tidsperiod kallas stadigvarande tillstånd, (gäller tillsvidare) där utöver finns också enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle.

Serveringstillstånd krävs inte om

  • Servering ordnas utan vinstintresse.
  • Servering sker i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.
  • Servering sker vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer.
  • Servering utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

De fyra villkoren ovan måste vara uppfyllda alla på en och samma gång för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Avgift

Avgiften för b.la.handläggning ska vara betald innan handläggningen startar.

I ansökan bedömer man främst lokaler, kök och matutbud, personlig lämplighet och risken för olägenheter och störningar. När ansökan lämnas in går också remisser ut till polisen, räddningstjänsten, skatteverket och miljöförvaltningen.

 

Beslut

Efter handläggningen ska ett beslut ta huruvida om det blir ett positivt svar eller ett avslag. Detta beslut tas av respektive kommuns socialnämnd.

En kopia på beslutet går därefter till Statens folkhälsoinstitut, Länsstyrelsen, Polisen och Kronofogdemyndigheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close