Starta livsmedelsföretag

Här har vi samlat information om att starta livsmedelsföretag. Fyll i de steg du vill visa i guiden. Klicka sedan på nästa.

1 Starta livsmedelsverksamhet

2 Detta behöver du veta

Allmänt om att starta livsmedelsverksamhet

När du ska starta upp din livsmedelsverksamhet är det några krav som är generella oavsett form på verksamheten medan andra krav är specifika för just din verksamhet. Vi väljer att här informera dig om de mest generella kraven och att i kommande guider informera mer om specifika verksamheter.

 

Det grundläggande kravet när du startar upp en livsmedelsverksamhet är att den ska vara utformad och inredd så att du i din verksamhet kan hålla bra livsmedelshygien.

När du driver en livsmedelsverksamhet måste du också ha tillräcklig kompentens i livsmedelssäkerhet. Konsumenterna måste kunna lita till det som säljs och det är företaget som ansvarar för detta. Företaget ska skapa bra rutiner och på det viset säkerställa att man gör rätt och också genom egna kontroller säkerställa att kraven i lagstiftningen följs. Exempel på egna kontroller är att se till att kylen håller rätt temperatur, att varor behandlas på det sätt respektive vara förutsätter.

Utbildningarna kan se olika ut och det är viktigt att du tittar på vad respektive utbildning erbjuder, allt för att den ska kunna uppfylla dom krav som finns på din verksamhet.

Handlingar att skicka in

Anmälan för registrering ska vara inlämnad minst 2 veckor innan verksamheten öppnar. Av blanketten för registrering framgår om ytterligare handlingar ska bifogas anmälan.

Din anmälan registreras

När din anmälan anlänt till kommunen registreras livsmedelsanläggningen. Ett beslut om registreringen och avgift för denna skickas ut samt beslut om riskklassning och kontrollavgiften som tas ut årligen för er verksamhet.

Uppstart av verksamheten

När beslutet om registrering är klart kan verksamheten startas upp. Miljönämndens kontroll av verksamheten kommer att ske först efter att den startat. Vid kontrollen bedöms om verksamheten motsvarar kraven i livsmedelslagstiftningen vad gäller t ex skötsel, kompetens och rutiner för livsmedelssäkerhet och den egna kontrollen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close