Finansiering

Söker du som nystartad eller befintlig företagare inom vår region finansieringsmöjligheter? Möjligheterna till finansiering är många och vi har här samlat dem på ett och samma ställe, allt för att underlätta ert arbete.

ALMI

För Almi bärkraften i idén det viktigaste, viktigare än tillgångarna. ALMI möter upp när du har svårt att få tillgång till finansiering som täcker hela ditt  behov. ALMI erbjuder riskvillig finansiering och arbetar mycket kring att våga ta risker.

Connect

Efter att ha tagit del av Connects metoder och språngbrädor blir nästa steg att nå Connects finansieringsforum. Det är i detta forum som man söker ett större kapital för att kunna utveckla sin verksamhet vidare.

EU:s strukturfond

Via Eu:s strukturfond finns medel för forskning, kompetensutveckling, innovationer, export, förstudier och andra aktiviteter.

Leader

Leader är ett projekt om att utveckla landsbygden genom lokal kunskap och engagemang. Målet med projektet är att prioritera en ekologisk, socialt hållbar utveckling av landsbygden samt att främja ekonomin.

TIllväxtverket

Tillväxtverket kan ge stöd, oavsett form och storlek på företaget. Finansieringen ligger också till grund för att främja entreprenörskap.

Vinnova

Vinnovas mål är att prioritera hållbar tillväxt i Sverige via finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Beslut kring finansiering fattas i regel efter offentliga utlysningar inom Vinnovas program.

Fick du hjälp av informationen på sidan?