Mötesplatser

Det finns flera olika mötesplatser för dig som vill utvidga ditt nätverk och skaffa nya kontakter.

Inom Familjen Helsingborg finns flera olika nätverk och mötesplatser för dig som företagare. Till exempel södra Sveriges största marknadsförening, Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen, med cirka 1600 medlemmar. Marknadsföreningen arrangerar varje fredagsmorgon Frukostklubben på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Här träffas cirka 300 personer för att tillsammans äta frukost, skapa nya kontakter och för att lyssna till föreläsare.

Mötesplatser och nätverk

En gång i månaden arrangerar Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen också Frukostklubben på Landskrona Teater samt på Lindab Arena, Ängelholm.

I Helsingborg verkar Helsingborgs Företagsgrupper, som är uppdelade per område och som specifikt arbetar för att skapa förutsättningar för sina medlemsföretag så att deras verksamheter i sin tur kan utvecklas vidare.

Organisationen Företagarna är också mycket aktiva i regionen. De erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp, samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat.

I Landskrona verkar Företagsarenan, en förening med syfte att stärka och stödja nya och redan befintliga industriföretag i Landskrona. I Höganäs verkar Köpstaden Höganäs och i Bjuv, NäringsLIV Bjuv, en köpmannaförening. I Klippans kommun verkar Ljungbyheds köpmanna- och företagarförening samt Klippans köpmannaförening.

Fick du hjälp av informationen på sidan?