Rådgivning för nya företagare

Har du en företagsidé som du vill förverkliga? Familjen Helsingborg samarbetar med flera organisationer som erbjuder rådgivning för nya företagare.

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum finns med kontor i vår region och erbjuder kostnadsfri rådgivning för den som vill starta och driva företag. Inspirationsmöten och kurser arrangeras också för nya företagare i vår region.

ALMI

ALMI företagspartner arbetar med en kostnadsfri och opartisk rådgivning även med möjligheter till finansiering. ALMIs mål är att allt fler idéer ska kommersialiseras och att starka företag ska startas och ha en stadig utveckling.

Verksamt.se

Verksamt.se är en webbtjänst som skapats utifrån tre myndigheters samverkan; Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. På sidan finner du information, verktyg samt tjänster från de olika myndigheterna, allt för att underlätta för nyföretagaren.

Connect

Connect är en ideell förening vars mål är att hjälpa till att utveckla tillväxtföretag. Genom frivilliga insatser vill Connect sammanföra entreprenörer med finansiella, tekniska och företagsutvecklande resurser.

IFS Rådgivningscenter Skåne

IFS Rådgivningscenter Skåne, är ett specifikt kompetenscentrum inom ALMI Företagspartner. IFS inriktar sig mot företagare med utländsk bakgrund och erbjuder kostnadsfri individuell och kundanpassad rådgivning.

Coompanion

Coompanion i Skåne arbetar med information, rådgivning, utbildning och stöd för att öka kunskapen om kooperativt företagande och det kooperativa arbetssättet.

Startadrivautveckla.skane.com

Startadrivautveckla.skane.com är en samlingsplats som skapats av Region Skåne för rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?