Almi

ALMI företagspartner skapar möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Affärsidén är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med  kundernas framgång som mål.

ALMI hjälper dig som företagare oavsett i vilket läge du befinner dig i och oavsett vilken marknad du verkar inom. ALMI företagspartner ägs av staten och är moderbolag inom en koncern med 19 dotterbolag, är rikstäckande och kanalen för näringspolitiska insatser med syfte att främja näringslivets utveckling. ALMI har en marknadskompletterande roll vilket innebär att de inte konkurrerar med den privata marknadens utbud av tjänster. Genom att erbjuda riskvillig finansiering är det ALMI:s roll att ta en lite större risk.

ALMI erbjuder bland annat lånefinansiering i olika former, riskkapital, rådgivning, seminarier och nätverksträffar i samarbete med externa aktörer. I Skåne har de kontor i Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Almis webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close