Forza of Sweden

Forza of Sweden är en organisation som inspirerar och coachar unga människor mellan 18-30 inom entreprenörskap och självledarskap.

Utgångspunkten för Forza of Sweden ligger i att stötta och tro på människans förmåga till utveckling. Ett medlemskap innebär värdefulla kontakter, utbildning samt nätverkande med likasinnade människor. Vi möts kring att vi är unga som vill något.

Forza of swedens webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?