Tillväxt Helsingborg

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap.

Initiativet Tillväxt Helsingborg är ett unikt samarbete mellan det privata och det offentliga, mellan näringslivet och staden. I Tillväxt Helsingborg samarbetar Investerare, Rådgivare, Helsingborgs stad och stiftelsen Uppstart Helsingborg.

Uppstart Helsingborg är en idéburen ideell stiftelse utan vinstintresse som har till syfte att minska utanförskapet och segregationen i Helsingborgs stad med omnejd. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

Vår målsättning är att stödja mindre och medelstora företag så att de kan utvecklas, växa uthålligt och lönsamt, och anställa fler medarbetare så att fler personer får ett jobb. Det är inte bara till glädje för företagen och för de som får ett arbete. Det blir också en insats som gynnar Helsingborg i ett större sammanhang.

Tillväxt Helsingborgs webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close