Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub verkar för att stärka konkurrenskraft och export hos regionens CleanTech-företag och därigenom öka tillväxten i CleanTech-sektorn i Södra Sverige.

För företag med verksamhet inom miljö och energiområdet finns nätverket Sustainable Business Hub. Deras uppdrag är att skapa jobb och tillväxt i Skåne genom att öka miljöföretagens konkurrenskraft och hjälpa regionens CleanTech företag att utveckla sina affärer inom Sverige och utomlands. De vill även öka antalet miljöföretag, och verkar för detta genom att stödja, stimulera och skapa samverkan mellan aktörer.

Sustainable Business Hubs webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?