Sustainalink

Sustainalink (fd Miljöbron Skåne) är en ideell förening som verkar som en länk mellan universitetsstudenter och näringslivet. Sustainalink arbetar med att koppla samman skånska företag med studenter i regionen genom att förmedla konkreta och tidsbegränsade projekt med koppling till miljö och hållbar utveckling.

Projekten kan röra allt från miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi till produktutveckling. Med studenternas kompetens, nya ögon och innovativa tankesätt får verksamheter en unik möjlighet till kompetensutveckling och nya lösningar för att kunna utvecklas. Sustainalink är även en väg för studenter som vill testa sina kunskaper, vässa sina förmågor och skapa verklig förändring för ett mer hållbart näringsliv. Projektens omfattning varierar från 20 timmar till 20 veckor.

Sustainalink webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?