Cityorganisationer

I vissa av Familjen Helsingborgs kommuner finns det aktörer som gått samman i vad som kallas för Cityorganisationer eller Cityföreningar för att främja och utveckla stadskärnorna. Tanken är att städernas centrala delar ska utvecklas och bli mer attraktiva, samt att företagarna som verkar där ska kunna vara med och påverka.

På så sätt finns det en etablerad samlingsplats för dig som företagare, och som verkar i stadskärnorna. Här kan du både skapa kontakter och vara med och skapa ett blomstrande centrum som gynnar både invånare och företagare. Cityföreningar arbetar gemensamt för att göra det trivsammare att bo, äta, handla och verka i städerna.

Helsingborgs citysamverkans webbplats.

Ängelholms näringslivs webbplats.

Landskrona citys webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close