Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen är en ideell förening som verkar för näringslivet och erbjuder en stor mötesplats för nya kontakter och utbyte av kunskap.

I MiH samlas vi som tror att vi tillsammans kan skapa en starkare och mer attraktiv region. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen brinner för näringslivet i Nordvästra Skåne, och vår uppgift är att bevaka och lyfta fram de frågor som berör och kan stimulera entreprenörskapet. Men också att göra det enklare för företagare, både små och stora och från olika branscher, att kunna träffas under enkla former för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras.

MiH ska verka som en drivkraft för Helsingborgsregionens tillväxt. Det gör vi genom att erbjuda den självklara mötesplatsen för nytänkande, kompetensutveckling och affärsnytta.

Varmt välkommen till oss!

Marknadsföreningens webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close